دانلود آثار کامل نیکولو پاگانینی Nicolo Paganini - Complete Works

نیکولو پاگانینی (به ایتالیایی: Niccolò (or Nicolo) Paganini) (زاده ۲۷ اکتبر ۱۷۸۲ – درگذشت ۲۷ می ۱۸۴۰) نوازنده ویولن، ویولا، گیتار و آهنگساز ایتالیایی است. پاگانینی یکی از نامدارترین و بزرگ‌ترین نوازندگان ویولن در تاریخ موسیقی است. او با ابداع تکنیکی بدیع در نواختن ویولن، انقلاب عظیمی در نوازندگی این ساز برپا نمود. آثار او در عین برخورداری از لطافت و ملودی‌های زیبا، قطعات فوق‌العاده مشکلی از نظر تکنیک نوازندگی هستند. با وجود نوازندگان سرشناسی چون ویوتی و کرویتزر در سده هجدهم و نوزدهم، پاگانینی گوی سبقت از همه آن‌ها ربود و خود را به عنوان برجسته‌ترین نوازنده ویلن معرفی کرد.در این بخش دو مجموعه ی کامل از آثار این هنرمند بزرگ تقدیمتان میشود که به شرح زیر است :

1- آثار کامل ویولن و گیتار
این مجموعه شامل 9 سی‌دی میباشد که شامل تمام اثار مربوط به ویولن و گیتار پاگانینی است. نوازندگان این مجموعه Luigi Alberto Bianchi و Maurizio Preda هستند که از بزرگترین نوازندگان به شمار میروند.

2-آثار کامل 4 نفره ویولن , ویولا , ویولنسل و گیتار
این مجموعه شامل آثار کامل 4 نفره پاگانینی با سازهای ویولن , ویولا , ویولنسل و گیتار است که در قالب 5 سی‌دی منتشر گردیده است. نوازندگان این مجموعه Bruno Pignata برای ویولن , Lorenzo Lugli برای ویولا , Paola Mosca برای ویولنسل و  Giuseppe Briasco برای گیتار هستند که از نوازندگان بزرگ موسیقی کلاسیک هستند.

Nicolo Paganini | Classical | 2 GB | MP3 320 kbps | 14 CDs

Nicolo Paganini – Complete Works For Violin and Guitar

Track List

CD1
(01) Introduzione- Larghetto
(02) Rondoncino- Allegro
(03) Adagio Cantabile
(04) Rondoncino – Andantino, Tempo di Polacca
(05) Introduzione – Prestissimo, Larghetto cantabile
(06) Adagio Cantabile
(07) Rondo – Andantino, Allegretto
(08) Allegro assai
(09) Andantino vivace, tre variazioni
(10) Larghetto cantabile
(11) Rondo Allegro assai
(12) Cantabile in D Major M.S. 109
CD2
(01) Sonata I in F Major–Allegro giusto
(02) Polacca, Andantino Allegretto
(03) Sonata II in G Major–Andante cantabile
(04) Rondo, Allegretto
(05) Sonata III in A Major–Allegro Maestoso, Tempo di marcia
(06) Tema, Andante placido
(07) Variazione I
(08) Variazione II
(09) Variazione III, piu mosso
(10) Sonata IV in C Major–Allegro risoluto
(11) Rondo, Andantino vivace, Tempo di Pastorale
(12) Sonata V in a minor–Cantabile, Andante appassionato, con flessibilita
(13) Tema, Allegro moderato
(14) Variazione I
(15) Variazione II, minore
(16) Finale, Tempo di Valtz
(17) Sonata VI in D Major–Andante cantabile
(18) Rondo, Allegretto
CD3
(01) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 1 In E Major
(02) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 1 In E Major
(03) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 1 In E Major
(04) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 2 In G Major
(05) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 2 In G Major
(06) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 3 In A Major
(07) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 3 In A Major
(08) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 3 In A Major
(09) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 3 In A Major
(10) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 3 In A Major
(11) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 3 In A Major
(12) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 4 In E Major
(13) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 4 In E Major
(14) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 5 In A Major
(15) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 5 In A Major
(16) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 5 In A Major
(17) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 6 In C Major
(18) Cetone Di Sonate For Violin And Guitar, MS 112, Vol. 3 Sonata No. 6 In C Major
CD4
(01) Sonata for violin & guitar in C major, MS 9-1
(02) Sonata for violin & guitar in G major, MS 9-2
(03) Sonata for violin & guitar in D major, MS 9-3
(04) Sonata for violin & guitar in C major, MS 9-4
(05) Sonata for violin & guitar in A major, MS 9-5
(06) Sonata for violin & guitar in E major, MS 9-6
(07) Sonata for violin & guitar in A major, MS 10-1
(08) Sonata for violin & guitar in C major, MS 10-2
(09) Sonata for violin & guitar in F major, MS 10-3
(10) Sonata for violin & guitar in A minor, MS 10-4
(11) Sonata for violin & guitar in E minor, MS 10-5
(12) Sonata for violin & guitar in E minor, Ms 10-6
(13) Sonata for violin & guitar in G major (ded. to Prince Felice I), MS 11-1
(14) Sonata for violin & guitar in C major (ded. to Prince Felice I), MS 11-2
(15) Sonata for violin & guitar in A minor (ded. to Prince Felice I), MS 11-3
CD5
(01) Sonata for violin & guitar in C major, MS 11-4
(02) Sonata for violin & guitar in D major, MS 11-5
(03) Sonata for violin & guitar in A major, MS 11-6
(04) Sonata for violin & guitar in E minor, MS 12-1
(05) Sonata for violin & guitar in C minor, MS 12-2
(06) Sonata for violin & guitar in A minor, MS 12-3
(07) Sonata for violin & guitar in D minor, MS 12-4
(08) Sonata for violin & guitar in A minor, MS 12-5
(09) Sonata for violin & guitar in G minor, MS 12-6
(10) Sonata for violin & guitar in G major, MS 13-1
(11) Sonata for violin & guitar in C major, MS 13-2
(12) Sonata for violin & guitar in A major, MS 13-3
(13) Sonata for violin & guitar in F major, MS 13-4
(14) Sonata for violin & guitar in D major, MS 13-5
(15) Sonata for violin & guitar in E major, MS 13-6
CD6
(01) Sonate Di Lucca Op.3 (M.S.133) Sonata No.1 Amoroso
(02) Sonate Di Lucca Op.3 (M.S.133) Sonata No.1 Andantino
(03) Sonate Di Lucca Op.3 (M.S.133) Sonata No.2 Larghetto Compassionevolmente
(04) Sonate Di Lucca Op.3 (M.S.133) Sonata No.2 Allegretto Scherzando
(05) Sonate Di Lucca Op.3 (M.S.133) Sonata No.3 Lento E Con Grazia
(06) Sonate Di Lucca Op.3 (M.S.133) Sonata No.3 Andantino Brillante
(07) Sonate Di Lucca Op.3 (M.S.133) Sonata No.4 Quasi Andante Con Sentimento
(08) Sonate Di Lucca Op.3 (M.S.133) Sonata No.4 Allegro
(09) Sonate Di Lucca Op.3 (M.S.133) Sonata No.5 Con Anima E Trasporto
(10) Sonate Di Lucca Op.3 (M.S.133) Sonata No.5 Andantino Con Brio
(11) Sonate Di Lucca Op.3 (M.S.133) Sonata No.6 Quasi Larghetto E Con Enfasi
(12) Sonate Di Lucca Op.3 (M.S.133) Sonata No.6 Andantino Motteggiando
(13) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.1 Allegro
(14) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.1 Adagio Con Espressione
(15) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.1 Allegro Con Brio
(16) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.2 Introduzione Largo – Andante Con G…
(17) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.2 Andantino Scherzando – Variazione …
(18) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.3 Larghetto Sentimentalmenta
(19) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.3 Polonese, Andantino Brillante
(20) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.4 Adagio, Non Tanto
(21) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.4 Grazioso, Allegretto
(22) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.5 Adagio Affettuoso
(23) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.5 Andantino Corrente – Variazione 1 …
(24) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.6 Adagio Con Amore
(25) Sonate Di Lucca Op.8 (M.S.134) Sonata No.6 Polonese, Allegro Con Energia
(26) Duetto Amoroso (M.S.111) Principio, Allegretto
(27) Duetto Amoroso (M.S.111) Preghiera, Andante
(28) Duetto Amoroso (M.S.111) Acconsentito, Allegretto
(29) Duetto Amoroso (M.S.111) Timidezza, Allegro
(30) Duetto Amoroso (M.S.111) Contentezza, Andantino
(31) Duetto Amoroso (M.S.111) Lite, Allegro Assai
(32) Duetto Amoroso (M.S.111) Pace, Comodo
(33) Duetto Amoroso (M.S.111) Segnale D’amore, Allegretto
(34) Duetto Amoroso (M.S.111) Notizia Della Partenza, Allegro Moderato
(35) Duetto Amoroso (M.S.111) Distacco, Allegro
CD7
(01) Entrata d’Adone
(02) Sei Sonate Op. 2 (Op. 9)- Sonata No. 1 In A Major
(03) Sei Sonate Op. 2 (Op. 9)- Sonata No. 1 In A Major
(04) Sei Sonate Op. 2 (Op. 9)- Sonata No. 2 In C Major
(05) Sei Sonate Op. 2 (Op. 9)- Sonata No. 2 In C Major
(06) Sei Sonate Op. 2 (Op. 9)- Sonata No. 3 In D Minor
(07) Sei Sonate Op. 2 (Op. 9)- Sonata No. 3 In D Minor
(08) Sei Sonate Op. 2 (Op. 9)- Sonata No. 4 In A Major
(09) Sei Sonate Op. 2 (Op. 9)- Sonata No. 4 In A Major
(10) Sei Sonate Op. 2 (Op. 9)- Sonata No. 5 In D Major
(11) Sei Sonate Op. 2 (Op. 9)- Sonata No. 5 In D Major
(12) Sei Sonate Op. 2 (Op. 9)- Sonata No. 6 In A Minor
(13) Sei Sonate Op. 2 (Op. 9)- Sonata No. 6 In A Minor
(14) Sei Sonate Op. 3 (Op. 10)- Sonata No. 1 In A Major
(15) Sei Sonate Op. 3 (Op. 10)- Sonata No. 1 In A Major
(16) Sei Sonate Op. 3 (Op. 10)- Sonata No. 2 In G Major
(17) Sei Sonate Op. 3 (Op. 10)- Sonata No. 2 In G Major
(18) Sei Sonate Op. 3 (Op. 10)- Sonata No. 3 In D Major
(19) Sei Sonate Op. 3 (Op. 10)- Sonata No. 3 In D Major
(20) Sei Sonate Op. 3 (Op. 10)- Sonata No. 4 In A Minor
(21) Sei Sonate Op. 3 (Op. 10)- Sonata No. 4 In A Minor
(22) Sei Sonate Op. 3 (Op. 10)- Sonata No. 5 In A Major
(23) Sei Sonate Op. 3 (Op. 10)- Sonata No. 5 In A Major
(24) Sei Sonate Op. 3 (Op. 10)- Sonata No. 6 In E Minor
(25) Sei Sonate Op. 3 (Op. 10)- Sonata No. 6 In E Minor
(26) Allegro Vivace
CD8
(01) Sonata Concertanta Per Chitarra E Violino M.S .2 , 1 Allegro Spiritoso
(02) Sonata Concertanta Per Chitarra E Violino M.S .2 , 2 Adagio Assai Espressivo
(03) Sonata Concertanta Per Chitarra E Violino M.S .2 , 3 Allegretto Con Brio, Sch…
(04) Sonata Concertanta Per Chitarra E Violino, Cantabile E Valtz M.S. 45
(05) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Tema
(06) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(07) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(08) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(09) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(10) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(11) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(12) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(13) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(14) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(15) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(16) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(17) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(18) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(19) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(20) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(21) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(22) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(23) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(24) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(25) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I Muta , Variazioni
(26) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Tema
(27) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(28) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(29) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(30) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(31) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(32) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(33) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(34) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(35) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(36) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(37) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(38) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(39) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(40) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(41) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(42) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(43) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(44) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(45) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(46) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 II Muta , Variazioni
(47) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 I II Muta , Tema
(48) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(49) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(50) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(51) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(52) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(53) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(54) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(55) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(56) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(57) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(58) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(59) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(60) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(61) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(62) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(63) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(64) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(65) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(66) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
(67) Variazioni Sul Barucaba M.S. 71 Iiii Muta , Variazioni
CD9
(01) ms110 – Duett 1 Teil 1
(02) ms110 – Duett 1 Teil 2
(03) ms110 – Duett 2 Teil 1
(04) ms110 – Duett 2 Teil 2
(05) ms110 – Duett 3 Teil 1
(06) ms110 – Duett 3 Teil 2
(07) ms110 – Duett 4 Teil 1
(08) ms110 – Duett 4 Teil 2
(09) ms110 – Duett 5 Teil 1
(10) ms110 – Duett 5 Teil 2
(11) ms110 – Duett 6 Teil 1
(12) ms110 – Duett 6 Teil 2
(13) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 01
(14) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 02
(15) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 03
(16) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 04
(17) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 05
(18) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 06
(19) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 07
(20) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 08
(21) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 09
(22) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 10
(23) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 11
(24) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 12
(25) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 13
(26) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 14
(27) ms1 – Carmagnola mit Variationen fuer Violine und Gitarre – Teil 15
(28) ms3 – Grosse Sonate fuer Sologitarre mit Violinenbegleitung – Allegro risoluto
(29) ms3 – Grosse Sonate fuer Sologitarre mit Violinenbegleitung – Romance – Piu t…
(30) ms3 – Grosse Sonate fuer Sologitarre mit Violinenbegleitung – Andantino varia…

 

دانلود مستقیم
حجم
عنوان آلبوم ها
117MB
Nicolo Paganini - Complete Works For Violin and Guitar - CD1
131MB
Nicolo Paganini - Complete Works For Violin and Guitar - CD2
135MB
Nicolo Paganini - Complete Works For Violin and Guitar - CD3
122MB
Nicolo Paganini - Complete Works For Violin and Guitar - CD4
125MB
Nicolo Paganini - Complete Works For Violin and Guitar - CD5
149MB
Nicolo Paganini - Complete Works For Violin and Guitar - CD6
147MB
Nicolo Paganini - Complete Works For Violin and Guitar - CD7
155MB
Nicolo Paganini - Complete Works For Violin and Guitar - CD8
174MB
Nicolo Paganini - Complete Works For Violin and Guitar - CD9

Nicolo Paganini – Complete Quartets For Strings and Guitar

Track List

Cd 1 – Quartets Nos. 1,9,10 for Violin, Viola, Guitar & Cello
01.n.1-Introduzione-Andante Marcato,Vivace
02.n. 1-Minuetto alla marsigliese-Andantino
03.n. 1-Tema con variazione
04.n. 9-Allegro moderato
05.n. 9-Minuetto alla Valtz
06.n. 9-Adagio sostenuto appassionatamente
07.n. 9-Allegro vivace
08.n.10-Allegretto
09.n.10-Minuetto-Scherzo
10.n.10-Adagio cantabile
11.n.10-Rondo (Andandino con brio)
Cd 2 – Quartets Nos. 11,12,13 for Violin, Viola, Guitar & Cello
01.n.11-Allegro moderato
02.n.11-Minuetto (Allegretto)
03.n.11-Larghetto con passione
04.n.11-Polacca (Andante mosso)
05.n.12-Allegro giusto
06.n.12-Tenuto con precisione
07.n.12-Minuetto (Allegretto mosso)
08.n.13-Allegro con brio
09.n.13-Minuetto (Allegretto)
10.n.13-Larghetto, tenuto con anima
11.n.13-Finale-Prestissimo
Cd 3 – Quartets Nos. 2,8 & 15 for Violin, Viola, Guitar & Cello
01.No.2 in C major,Moderato
02.No.2 in C major,Minuetto, andante
03.No.2 in C major, Larghetto in Fa
04.No.2 in C major, Rondo, allegretto
05.No.8 in A major, Allegro
06.No.8 in A major, Minuetto, andantino
07.No.8 in A major, Cantabile molto adagio
08.No.8 in A major, Rondo, allegretto
09.No.15 in A minor, Maestoso
10.No.15 in A minor, Minuetto a Canone – Andantino
11.No.15 in A minor, Recitativo – Andante sostenuto
12.No.15 in A minor, Adagio cantabile
13.No.15 in A minor, Rondo – Allegretto
Cd 4 – Quartets Nos. 4-6 for Violin. Viola, Guitar & Cello
01.n.4-Presto
02.n.4-Andante
03.n.4-Cantabile, quasi larghetto
04.n.5-Allegro
05.n.5-Menuetto, Allegretto
06.n.5-Cantabile, Larghetto
07.n.5-Polacca, Quasi presto
08.n.6-Allegro
09.n.6-Moderato
10.n.6-Tema cantabile, Quasi larghetto
11.n.6-Polacchetta, Allegro con brio
Cd 5 – Quartets Nos. 3,7,14 for Violin, Viola, Guitar & Cello
01.N.3. Op. 4. Por-pourri
02.N.3. Op. 4. Minuetto alla spagnola
03.N.3. Op. 4. Romance
04.N.3. Op. 4. Rondo
05.N.7. Allegro moderato
06.N.7. Minuetto
07.N.7. Adagio cantabile
08.N.7. Rondo vivace
09.N.14. Allegro Maestoso
10.N.14. Minuetto Scherzo
11.N.14. Largo con sentimento
12.N.14, Finale

 

دانلود مستقیم
حجم
عنوان آلبوم ها
162MB
Nicolo Paganini - Complete Quartets For Strings and Guitar - CD 01
153MB
Nicolo Paganini - Complete Quartets For Strings and Guitar - CD 02
154MB
Nicolo Paganini - Complete Quartets For Strings and Guitar - CD 03
178MB
Nicolo Paganini - Complete Quartets For Strings and Guitar - CD 04
165MB
Nicolo Paganini - Complete Quartets For Strings and Guitar - CD 05

پسورد : www.xytune.com (با حروف کوچک تایپ کنید)